Văn bản mới đến ngày 25-8 (phần 2)

Chính sách mới

Văn bản mới đến ngày 25-8 (phần 2)

(PLO) Bao gồm các quy định hướng dẫn về chính sách thuế, thủ tục xác nhận số thuế đã nộp; thuế thu nhập doanh nghiệp; hoàn thuế; giải đáp vướng mắc về thuế...

Bản tin liên quan

Công văn 3370/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về trách nhiệm kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài.

Công văn 3369/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài.

Công văn 3310/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn 3312/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng.

Công văn 3315/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng.

Công văn 3317/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn 3253/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.

Công văn 3254/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn 3262/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn 3258/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế.

Công văn 3266/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế sau sáp nhập.

Công văn 3255/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng đối với số tiền thu được từ việc khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý.

Công văn 3270/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử lý hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài.

Công văn 3248/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giải đáp vướng mắc về hồ sơ khi xác định nghĩa vụ tài chính.

Công văn 3241/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền sử dụng đất.

Công văn 3243/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ODA.

Công văn 3240/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.

Công văn 3100/TCT-CNTT của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh khai thuế qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn 3071/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.

Công văn 3073/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc về chính sách thuế.

Công văn 3075/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn 2864/TCT-CS của Tổng cục Thuế về vướng mắc về quản lý thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp và xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Công văn 3053/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Công văn 5445/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc thực hiện Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc.

Công văn 6371/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vụ việc tình nghi mua bán trẻ em làm con nuôi và hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Bồ Đề.

Công văn 6524/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng.

Quyết định 7607/QĐ-BTC về việc duyệt bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng quặng cromit, mangan giai đoạn 2007-2015 định hướng 2025.

Đ.LIÊN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM