Chỉ thị đổi vị trí công tác để phòng chống tham nhũng

Pháp luật

Chỉ thị đổi vị trí công tác để phòng chống tham nhũng

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong có chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

Bản tin liên quan

Theo đó, Chủ tịch UBND TP chỉ thị các sở ngành, UBND quận, huyện thực hiện rà soát xác định bổ sung danh mục các vị trí công tác thuộc lĩnh vực, ngành nghề phải định kỳ chuyển đổi trong nội bộ cơ quan, đơn vị, tổ chức, đơn vị. Chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và báo cáo kết quả định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý về UBND TP (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 1-11 hằng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ.
Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác phải khách quan công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; phải được tiến hành theo kế hoạch, được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Chỉ thị lưu ý, chú ý chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, có dư luận, biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, để tồn đọng nhiều hồ sơ hành chính - tư pháp; cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các lĩnh vực kế toán, thủ quỹ, thanh tra xây dựng, đăng ký đất đai, địa chính - nhà đất, thủ kho, quản lý thị trường, thuê, hải quan và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách kế toán, tài chính tại các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục.
Nghiêm cấm việc lợi dụng các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức.
Xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc chuyển đổi vị trí công tác và cán bộ, công chức, viên chức không chấp hành việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.
Đối với các cơ quan Trung ương quản lý theo ngành dọc trú đóng trên địa bàn TP (Thuế, Kho bạc nhà nước, Hải quan, Thống kê, Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự, Công an, Quân sự,...) cũng phải có báo cáo số liệu về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của đơn vị mình gửi về UBND TP (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 1-11 hằng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.
Cán bộ, công chức, viên chức: Phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của người có thẩm quyền.
Chủ tịch UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND quận huyện, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương quản lý theo ngành dọc trú đóng trên địa bàn TP tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

L.THANH

BÌNH LUẬN

việt

TP. Hồ Chí Minh hãy đưa các chủ tịch phường, quận nội thành về làm việc ở nông thôn và các ban ngành trực thuộc để xem khả năng thích ứng, trình độ, bản lĩnh của cán bộ công chức đến đâu?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM