Cán bộ xài tiền của người vi phạm sẽ bị cách chức

Pháp luật

Cán bộ xài tiền của người vi phạm sẽ bị cách chức

(PLO)- Cán bộ sẽ bị cách chức nếu sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu.

Bản tin liên quan

Chính phủ vừa có Nghị định 19/2020 quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 31-3-2020. Các quy định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của nghị định này có hiệu lực thi hành từ 1-7-2020.


Ảnh minh họa

Theo đó, cán bộ sẽ bị cách chức nếu sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Hình thức kỷ luật cách chức cũng được áp dụng đối với cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm, dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm.

Ngoài ra, cán bộ sẽ bị cách chức nếu giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính, giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính...

Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và biện pháp xử lý hành chính.

Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với viên chức quản lý ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính; về thẩm quyền, thủ tục, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và biện pháp xử lý hành chính.

DƯƠNG DUNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM