Cán bộ cơ sở giam giữ không tra tấn, dùng nhục hình

DƯƠNG DUNG
DƯƠNG DUNG
Thứ Bảy, ngày 8/2/2020 - 04:20

(PL)- Cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở giam giữ không tra tấn, truy bức, dùng nhục hình, các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Thông tư 81/2019 của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng công an nhân dân bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 12-2-2020.

Thông tư này áp dụng đối với các trại tạm giam, nhà tạm giữ do lực lượng công an nhân dân quản lý (viết tắt là cơ sở giam giữ); sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an (viết tắt là cán bộ, chiến sĩ); người bị tạm giữ, người bị tạm giam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở giam giữ phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệnh Công an nhân dân khi tiếp xúc, làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân.


Ảnh minh họa. Ảnh: TP

Cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở giam giữ phải phát hiện, kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị các hành vi vi phạm quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam, tham mưu thủ trưởng cơ sở giam giữ những nội dung bảo đảm thực hiện dân chủ trong công tác tạm giữ, tạm giam.

Cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở giam giữ không tự ý tiếp xúc để lợi dụng vay, mượn, xin, mua, bán hoặc nhận tiền, quà biếu hoặc bớt xén quà của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thân nhân của họ dưới bất kỳ hình thức nào.

Cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở giam giữ không tự ý đưa các đồ vật thuộc danh mục cấm vào cơ sở giam giữ; giúp sức, che giấu cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam và người khác vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, làm ảnh hưởng đến công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở giam giữ phải thực hiện nghiêm túc quy định về chống tra tấn, truy bức, dùng nhục hình, các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hoặc bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được quyền đề xuất ý kiến với cán bộ cơ sở giam giữ về những vấn đề liên quan đến bản thân cũng như đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam khác.

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được quyền kiến nghị về các quyết định trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được kiến nghị với thủ trưởng cơ sở giam giữ những biểu hiện tiêu cực, thiếu sót trong quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam của cán bộ, chiến sĩ công tác tại cơ sở giam giữ; những lời nói, cử chỉ, hành động sai trái, vi phạm pháp luật của người bị tạm giữ, người bị tạm giam khác.

DƯƠNG DUNG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục