Các bước điều chỉnh thông tin cư trú khi sổ hộ khẩu bị thu hồi

TRÚC PHƯƠNG
TRÚC PHƯƠNG
Thứ Hai, ngày 19/7/2021 - 14:48

(PLO)- Quyết đinh 5584 của Bộ Công an hướn dẫn thủ tục điều chỉnh thông tư cư trú khi sổ hộ khẩu bị thu hồi. 

Theo Điều 28 Luật Cư trú 2020, việc điều chỉnh thông tin về cư trú của công dân được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Thay đổi chủ hộ;

- Thay đổi thông tin về hộ tịch so với thông tin đã được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

- Thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà.

Cũng từ tháng 7-2021, người dân đăng ký thường trú mới sẽ không còn được cấp sổ hộ khẩu và nhiều trường hợp sổ hộ khẩu sẽ bị thu hồi khi người dân thực hiện thủ tục dẫn đến thay đổi các thông tin trong sổ đã cấp trước đó.

Như vậy, khi sổ hộ bị thu hồi, người nhận có nhu cầu thay đổi thông tin về nơi cư trú sẽ thực hiện ra sao?

Vừa qua, Bộ Công an ban hành quyết định 5584 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký cư trú và xuất nhập cảnh.Theo đó, thủ tục điều chỉnh thông tin về cư trú được thực hiện như sau:

Về hồ sơ, công dân yêu cầu điều chỉnh thông tin cư trú cần chuẩn bị Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (theo mẫu); Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc điều chỉnh thông tin.

Trình tự, thủ tục: Cá nhân yêu cầu nộp hồ sơ tại công an cấp xã. Người yêu cầu có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Khi tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đăng ký;

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho người đăng ký.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người đăng ký.

Kết quả giải quyết thủ tục: Với thủ tục điều chỉnh thông tin về chủ hộ trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh thông tin về chủ hộ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho thành viên hộ gia đình về việc đã cập nhật thông tin; trường hợp từ chối điều chỉnh thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Với thủ tục điều chỉnh thông tin về hộ tịch trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh thông tin về hộ tịch trong cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin; trường hợp từ chối điều chỉnh thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hay đổi về địa chỉ nơi cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh, cập nhật việc thay đổi thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư.

Thời hạn giải quyết là trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

TRÚC PHƯƠNG

Nên có hành lang pháp lý để xử phạt về chống dịch

Thứ Hai, ngày 27/9/2021

(PLO)- Cần thiết phải đưa các hành vi vi phạm về phòng chống dịch (như Chỉ thị 16 từng quy định) vào các văn bản quy phạm pháp luật để cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt đúng theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục