Bồi thường thu hồi đất trong hành lang an toàn lưới điện

DƯƠNG DUNG
DƯƠNG DUNG
Thứ Sáu, ngày 1/5/2020 - 06:00

(PLO)- Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang an toàn lưới điện được thực hiện theo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Chính phủ vừa ban hành nghị định 51/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành 21-4 vừa qua.

Theo đó, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp bị thiệt hại do phải giải tỏa được thực hiện theo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.


Ảnh minh họa

Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được sửa đổi.

Cụ thể, nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt không phải di dời ra khỏi hành lang bảo vệ an toàn theo quy định tại Điều 13 Nghị định 14/2014 thì được bồi thường, hỗ trợ do làm hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần.

Trong đó, trường hợp nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn, xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường thì được bồi thường, hỗ trợ phần diện tích trong hành lang bảo vệ an toàn.

Mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định.

Trường hợp nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt được xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường, UBND cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp được sửa đổi.

Cụ thể, nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp và thuộc khu vực có cường độ điện trường lớn hơn quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 14/2014 thì được bồi thường, hỗ trợ để di dời.

Việc bồi thường, hỗ trợ thực hiện như đối với nhà ở, công trình trong hành lang an toàn lưới điện phải giải tỏa theo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Nhà ở, công trình nằm ngoài hành lang an toàn và giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500 kV, có khoảng cách theo phương nằm ngang giữa hai dây dẫn pha ngoài cùng gần nhất của hai đường dây nhỏ hơn hoặc bằng 60 m được chọn một trong hai hình thức xử lý.

Một là được bồi thường, hỗ trợ để di dời như như đối với nhà ở, công trình nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải giải tỏa theo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Hai là nếu không có nhu cầu di dời thì phải có văn bản đề nghị được ở lại gửi UBND cấp huyện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo thu hồi đất và được bồi thường theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 1 nghị định này.

DƯƠNG DUNG

Nóng hôm nay: Thuế căn hộ cho thuê; 56 ca COVID-19 cộng đồng

(PLO)- NÓNG HÔM NAY ngày 7-5: Thu thuế căn hộ, nhà cho thuê; Tình hình COVID-19 vẫn còn phức tạp ; Tiếp tục làm việc với người cha vụ ‘đánh trẻ nát tay’ ; Từ 10-5, học sinh dừng đến trường trừ lớp 9 và 12; Các ứng cử viên đại biểu quốc hội bắt đầu vận động bầu cử.

Cấp bách ngăn dịch vào khu công nghiệp

Thứ Năm, ngày 13/5/2021

(PLO)- Để ngăn chặn dịch COVID-19 lan vào các khu công nghiệp, Bộ Công Thương yêu cầu quản lý, kiểm soát chặt chẽ thông tin người lao động ngoại tỉnh về làm việc tại các khu, cụm công nghiệp ở địa phương.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục