Bổ nhiệm phó trưởng phòng công chứng số 7

Pháp luật

Bổ nhiệm phó trưởng phòng công chứng số 7

 (PLO)- Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Hồ làm phó trưởng Phòng Công chứng số 7 TP.HCM.

Bản tin liên quan

Bổ nhiệm phó trưởng phòng công chứng số 7
Bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hải Hồ.

Thời gian giữ chức vụ là năm năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Ông Nguyễn Hải Hồ sinh năm 1981. Trước khi được bổ nhiệm làm phó trưởng Phòng Công chứng số 7 TP.HCM thì ông Hồ là công chứng viên phòng này.

KIM PHỤNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM