Bãi bỏ một số văn bản do bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Pháp luật

Bãi bỏ một số văn bản do bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

(PLO)- Bộ Nội vụ ban hành thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Bản tin liên quan

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 1/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-6 tới.


Ảnh minh họa.


Theo đó, một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành sẽ bị bãi bỏ.

Cụ thể là Thông tư số 01/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, Thông tư số 07/2012 hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

Thông tư số 01/2019 quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức cũng nằm trong danh sách văn bản bị bãi bỏ.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.


DƯƠNG DUNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM