Áp dụng luật mới: Luật sư chỉ cần đăng ký tại tòa

Pháp luật
(PL)- BLTTDS và Luật Tố tụng hành chính (TTHC) năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2016) đã thay thế thủ tục cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự bằng thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (Điều 75 BLTTDS và Điều 61 Luật TTHC năm 2015).

Khi đề nghị tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người đề nghị phải xuất trình các giấy tờ; luật sư phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Luật sư; trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý xuất trình văn bản cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc thẻ luật sư...

Sau khi kiểm tra giấy tờ và thấy người đề nghị có đủ điều kiện làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, tòa án phải vào sổ đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và xác nhận vào giấy yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Trường hợp từ chối đăng ký thì tòa án phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị.

Thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký: Trường hợp sau khi nhận được đơn khởi kiện mà chưa phân công thẩm phán thì chánh án là người thực hiện việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Trường hợp đã phân công thẩm phán giải quyết thì thẩm phán được phân công thực hiện việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

ĐẠI HƯNG

BÌNH LUẬN

Cường

Nếu như đã đình chỉ vụ an hình sự thì bên điều tra cần cần có những giấy tờ j cho cho đuong sự.và luật sư có đc tham gia sự việc nêu trên không.?

thanh

Vậy cho hỏi bên hình sự thì làm sao ạ

Davana

"sổ đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và xác nhận vào giấy yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự". Sổ đăng ký làm gì có, Tòa tối cao chưa phát sổ này cho các tòa địa phương. Chưa có hướng dẫn xác nhận vào giấy yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thì xác nhận như thế nào cho đúng. Việc ban hành luật ra rồi để đấy mà không có hướng dẫn kèm theo thì khác gì đánh đố nhau.

quatsq

Nếu như chấp nhận ls cho việc bào chữa thì nên bỏ những chủ thể khác, chứ trong luật nêu quá nhiều chủ thể mà chỉ cho ls bào chữa thì hình như không sát với thực tế

lephuocvinh

Bạn Đại Hưng! tôi rất băn khoăn về thông tin : "Thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký: Trường hợp sau khi nhận được đơn khởi kiện mà chưa phân công thẩm phán thì chánh án là người thực hiện việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. ". Luật chỉ nói chung chung, không biết có hướng dẫn nội bộ không?

việt

Làm gì lâu đến 3 ngày mới đăng ký xong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên tại tòa án?

Duong

Phải có thời gian xác minh thông tin mà luật sư cung cấp chứ, nếu có trường hợp luật sư giả thì tính sao.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM