Án phí đối với khởi kiện quyết định hành chính

Pháp luật

Án phí đối với khởi kiện quyết định hành chính

(PLO)- Đây là nội dung giải đáp nghiệp vụ xét xử TANDTC vừa hướng dẫn tại công văn 01/2017/GĐ-TANDTC gửi TAND các cấp.

Bản tin liên quan

Tại phiên tòa phúc thẩm, người bị kiện hủy bỏ quyết định hành chính bị khởi kiện và người khởi kiện đồng ý nên Hội đồng xét xử đã quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại khoản 1 Điều 235 Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp này, người khởi kiện có phải chịu án phí hành chính sơ thẩm không?

Quy định tại khoản 1 Điều 235 Luật tố tụng hành chính hiện hành là quy định mới được bổ sung (Luật tố tụng hành chính năm 2011 không có quy định này) nên nội dung này cũng chưa được Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án quy định.

Tuy nhiên, khi xem xét trường hợp này Tòa án cấp phúc thẩm có thể áp dụng các quy định về xử lý tiền án phí trong thủ tục xét xử sơ thẩm đối với trường hợp người bị kiện đồng ý hủy bỏ quyết định hành chính bị kiện tại phiên tòa sơ thẩm; cụ thể như sau:

Trường hợp bản án sơ thẩm quyết định người khởi kiện phải chịu án phí sơ thẩm thì Tòa án cấp phúc thẩm quyết định sửa án sơ thẩm, buộc người bị kiện phải chịu án phí sơ thẩm và trả lại tiền án phí sơ thẩm cho người khởi kiện;

Trường hợp bản án sơ thẩm quyết định người bị kiện phải chịu án phí sơ thẩm thì Tòa án cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên về phần án phí sơ thẩm theo bản án sơ thẩm.

.Ngoài ra, giải đáp về thời hiệu khởi kiện hành chính, TANDTC cũng có hướng dẫn như sau:

Trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 bị khiếu kiện còn thời hiệu khởi kiện nhưng các quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, quyết định hành chính bị khiếu nại đã hết thời hiệu khởi kiện thì Tòa án có được xem xét hay không?

Theo quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính thì:

1. Hội đồng xét xử có thẩm quyền xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính... quyết định giải quyết khiếu nại và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Hội đồng xét xử có quyển quyết định:

...b) Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy một phần hoặc quyết định hành chính trái pháp luật và quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan (nếu có)...”.

Như vậy, trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử có thẩm quyền xem xét tính hợp pháp đối với tất cả các quyết định hành chính khác có liên quan đến quyết định hành chính bị khởi kiện mà không phụ thuộc vào việc các quyết định này còn hay hết thời hiệu khởi kiện.

L.THANH

BÌNH LUẬN

Trần Ngọc Khương-Đà Nẵng

Đa số người dân chúng tôi không hiểu biêt pháp luật và khi đã biết được chút ít thì thấy Toà án tuân thủ pháp luật về án phí,lệ phí Toà án chưa nghiêm túc. Vụ việc của tôi là một minh chứng cụ thể:Tôi nộp đơn khởi kiện ra TAND TP Đà Nẵng khởi kiện BHXH TP Đà Nẵng về việc giải quyết chế độ hưu trí cho cá nhân tôi không đúng quy định của pháp luật về BHXH và căn cứ theo Pháp lệnh án phí,lệ phí Toà án thì trường hợp của tôi được miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí,án phí. Thế nhưng Toà án cấp sơ thẩm buộc tôi phải chịu án phí 200. 000đ và Toà án cấp phúc thẩm buộc tôi phải chịu án phí 100. 000đ và mới đây,tôi tiếp tục khởi kiện vụ án này và TAND TP Đà Nẵng vẫn yêu cầu tôi phải nộp tiền tạm ứng án phí là 300. 000đ trong khi tôi đã nộp đơn xin được miễn nộp tiền tạm ứng án phí. Vậy,qua bài báo này kính đề nghị TAND Tối cao xem xét! ?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM