3 điểm mới trong thủ tục khi làm thẻ CCCD gắn chip từ 1-7

TRÚC PHƯƠNG
TRÚC PHƯƠNG
Thứ Ba, ngày 29/6/2021 - 13:31

(PLO)- Từ  1-7, các cơ quan quản lý CCCD tại các tỉnh, thành phố sẽ thực hiện cấp CCCD gắn chíp thông qua hình thức online trên phạm vi cả nước.

Từ 1-7-2021, Luật Cư trú 2020, Thông tư 59/2021 và Thông tư 60/2021 của Bộ Công an có hiệu lực với nhiều quy định mới trong thủ tục cấp thẻ CCCD.

Người tạm trú không cần về quê làm CCCD

Từ ngày 1-7, các cơ quan quản lý CCCD tại các tỉnh, thành phố sẽ thực hiện cấp CCCD gắn chíp thông qua hình thức online trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, Điều 10 và Điều 11 Thông tư 59/2021 quy định công dân trực tiếp đến cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Trường hợp công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Công dân nhận lại thẻ CCCD tại trụ sở cơ quan công an nơi cấp thẻ CCCD. Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ CCCD đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan công an lập danh sách, phối hợp với đơn vị thực hiện dịch vụ chuyển phát để thực hiện và công dân phải trả phí theo quy định.

Chỉ còn 1 trường hợp cấp giấy xác nhận số CMND

Theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 59/2021, cơ quan, tổ chức không yêu cầu công dân phải cung cấp Giấy xác nhận số CMND khi thực hiện thủ tục, giao dich vì mã QR code trên thẻ CCCD có lưu thông tin về số CCCD, số CMND. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin về số CMND của công dân thông qua việc quét mã QR code.

Theo đó, người dân không cần xuất trình Giấy xác nhận số CMND khi mã QR trên thẻ CCCD đã có đầy đủ thông tin.

Từ 1-7, giấy xác nhận số CMND chỉ được cấp trong trường hợp mã QR trên thẻ CCCD gắn chíp không có thông tin về số CMND cũ. Cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp CCCD có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND cũ cho công dân khi có yêu cầu.

Trước đây, khi chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số bị hư hỏng (không rõ ảnh, chữ, số) sang thẻ CCCD gắn chíp thì được cấp giấy xác nhận số CMND.

Thời hạn cấp thẻ CCCD gắn chíp

Theo Điều 11 Thông tư 60/2021, thời hạn xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp được quy định như sau:

- Đối với hồ sơ do công an cấp huyện hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận thì trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ phải hoàn thành việc xử lý và chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội:

+ Đối với dữ liệu điện tử do đơn vị tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chuyển lên thì trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ khi nhận đủ dữ liệu điện tử, cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ CCCD.

+ Đối với hồ sơ do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp nhận thì trong thời hạn bốn ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ CCCD.

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ khi in hoàn chỉnh thẻ CCCD gắn chíp, phải chuyển phát thẻ CCCD gắn chíp về đến nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp.

TRÚC PHƯƠNG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục