Lịch tư vấn pháp luật (Từ 6-1 đến 11-1-2014)

Thứ Năm, ngày 2/1/2014 - 16:39

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 6-1:

  Sáng: Các luật sư  

  • TRẦN HẢI ĐỨC (dân sự, hình sự, xuất nhập cảnh), 
  • TRẦN VÂN LINH (dân sự, hình sự).

  Chiều: Luật sư 

  • PHẠM CAO THÁI (dân sự, hình sự, nhà đất, hôn nhân gia đình).

Thứ Ba, 7-1:

  Sáng: Các luật sư 

  • HOÀNG TIẾN LƯU (dân sự, hình sự, kinh tế, nhà đất), 
  • LÊ DŨNG (dân sự, hình sự).

Thứ Tư, 8-1:

  Sáng: Luật sư PHẠM QUỐC HƯNG (dân sự, hình sự, lao động).

Thứ Năm, 9-1: 

  Sáng: Luật sư 

  • BÙI QUANG LIÊM (dân sự, hình sự).

Thứ Sáu, 10-1:

  Sáng: Luật sư 

  • LÊ VĂN PHIẾN (nhà đất, dân sự, hình sự).

Thứ Bảy, 11-1:

  Sáng: Luật sư 

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục