Xuất khẩu cá tra phải đăng ký với hiệp hội

Kinh tế
(PL)- Theo Nghị định 36/2014 của Chính phủ mới ban hành về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra, đến hết tháng 12-2015, các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải áp dụng và được chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt theo VietGAP hoặc chứng chỉ quốc tế phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Theo nghị định này, cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải có địa điểm, diện tích nuôi phù hợp với quy hoạch nuôi, chế biến cá tra đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt. Đồng thời, phải được cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương xác nhận việc đăng ký diện tích và sản lượng nuôi cá tra thương phẩm.

Ngoài trên nhãn sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh phải thể hiện các thông tin về tỉ lệ mạ băng, tên các loại hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến sử dụng trong quá trình chế biến.

Đồng thời, các thương nhân này phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra với Hiệp hội Cá tra Việt Nam theo quy định. Cơ quan hải quan chỉ chấp nhận thông quan đối với những lô hàng của hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra đã được hiệp hội xác nhận.

QUANG HUY

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM