Vì sao Eximbank thay đổi một loạt nhân sự cấp cao?

ĐL
ĐL
Thứ Bảy, ngày 5/8/2017 - 15:25

(PLO)- Để hỗ trợ Ban điều hành, Ngân hàng Eximbank đã bổ sung một vị trí mới quan trọng là giám đốc cấp cao.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo ban điều hành mới bao gồm bảy thành viên.

Đó là ông Lê Văn Quyết, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Trần Tấn Lộc, Phó Tổng Giám đốc; ông Đào Hồng Châu, Phó Tổng Giám đốc; bà Đinh Thị Thu Thảo, Phó Tổng Giám đốc; bà Văn Thái Bảo Nhi, Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Phó Tổng Giám đốc; ông Võ Quang Hiển, Phó Tổng Giám đốc.

Ngoài ra để hỗ trợ Ban điều hành, ngân hàng đã bổ sung một vị trí mới quan trọng là giám đốc cấp cao. Các giám đốc cấp cao chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược kinh doanh của ngân hàng, gồm có: Ông Bùi Văn Đạo; ông Nguyễn Văn Hào; ông Lê Anh Tú; ông Masashi Mochizuki; ông Yutaka Moriwaki.

Trước đó, Hội đồng Quản trị Eximbank chấp thuận cho 4 phó tổng giám đốc nghỉ việc theo nguyện vọng. Đó là các ông Lê Hải Lâm, Nguyễn Quốc Hương, Nguyễn Quang Triết và bà Bùi Đỗ Bích Vân.

Eximbank cũng thay đổi chức danh của ông Trần Tấn Lộc, Phó Tổng giám đốc Thường trực sang chức danh mới là phó tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Võ Quang Hiển, Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp lớn giữ chức danh phó tổng giám đốc.

Như vậy Ban điều hành mới của Eximbank hiện nay là 7 thành viên thay vì 15 người bao gồm tổng giám đốc và 14 phó tổng giám đốc như ban điều hành cũ. Theo Eximbank, việc sắp xếp lại nhân sự Ban điều hành là để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của dự án tái cấu trúc ngân hàng này.

Song song với thay đổi nhân sự, Eximbank cũng tổ chức lại 9 khối và trung tâm, phòng ban hiện tại tại hội sở chính thành 7 khối sau: Khối Khách hàng doanh nghiệp; Khối Ngân hàng bán lẻ; Khối Kinh doanh tiền tệ; Khối Quản lý rủi ro; Khối CNTT và vận hành; Khối Hỗ trợ; Khối Kế hoạch chiến lược.

Eximbank giải thích đang cải tổ hội sở chính để tinh gọn bộ máy quản lý và nâng cao hiệu quả của quá trình ra quyết định. Việc tái sắp xếp này là một phần của các khởi xướng chiến lược trung và dài hạn của ngân hàng thuộc dự án “Eximbank mới”.

Kể từ đầu năm 2017, Eximbank đã tiến hành Kế hoạch tái cấu trúc và chiến lược mang tên "Eximbank Mới". Sau khi tái cơ cấu tổ chức các hội đồng, ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị đã thông qua bước đột phá này ở cấp cao nhất trong ngân hàng để hoàn thành sứ mệnh của Eximbank nhằm "tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan bao gồm khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng thông qua tăng trưởng liên tục trong hoạt động kinh doanh”.

ĐL

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục