VCCI được tặng Huân chương lao động hạng nhất

Kinh tế

VCCI được tặng Huân chương lao động hạng nhất

VCCI đã hỗ trợ tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân.

Bản tin liên quan

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan vừa kí Quyết định 2142/QĐ-CTN tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Sở dĩ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất là vì VCCI đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Trong thời gian qua, VCCI góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; quan tâm, tạo chuyển biến trong đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân; phát huy vai trò của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân


 

Đặc biệt trong giai đoạn 2009 – 2013, VCCI đã hỗ trợ tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân. Cụ thể trong năm năm qua, hoạt động tham mưu xây dựng chính sách pháp luật của VCCI đã có sự tăng lên mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực vào việc xây dựng môi trường kinh doanh theo hướng tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp.

Điển hình như Đề án “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ” do VCCI chủ trì soạn thảo, xây dựng và đệ trình đã được Bộ Chính trị thông qua và ban hành Nghị quyết số 09/NQ-TW năm 2011. Trung bình mỗi năm, VCCI tham gia góp ý hơn 60 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật/ hiệp định quốc tế. Đồng thời thực hiện Chương trình rà soát pháp luật kinh doanh, gồm 22 Luật (và các văn bản hướng dẫn) có tác động lớn tới cộng đồng doanh nghiệp…

Đáng chú ý là những năm gần đây, VCCI được nhắc đến nhiều với việc xây dựng và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hàng năm. Chỉ số này đã tạo được sự quan tâm của xã hội, các cơ quan Chính phủ và chính quyền địa phương. PCI được chính phủ, các địa phương cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá như một thước đo trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực điều hành để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các địa phương.

T.HẰNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM