Tổng cục Thuế sẽ xử lý hồ sơ hoàn thuế không quá 6 tiếng

Kinh tế

Tổng cục Thuế sẽ xử lý hồ sơ hoàn thuế không quá 6 tiếng

(PLO)- Kể từ thời điểm nhận được danh sách đề nghị phê duyệt quyết định hoàn thuế GTGT của Cục Thuế, Tổng cục Thuế có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hồ sơ, giải quyết hoàn thuế trong thời gian không quá sáu giờ làm việc.

Bản tin liên quan

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 3357 về việc quản lý chi hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật. Theo công văn, Bộ Tài chính đã sửa đổi một số quy định về hoàn thuế nhằm giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, Bộ Tài chính quy định cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT theo quy định. Trường hợp, trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, pháp luật hải quan thì cơ quan thuế áp dụng biện pháp kiểm tra trước hoàn thuế sau; đồng thời thông báo cho doanh nghiệp biết.

Đối với trường hợp các doanh nghiệp tuân thủ đúng pháp luật về thuế, Cục Thuế các địa phương lập danh sách đề nghị phê duyệt Quyết định hoàn thuế GTGT gửi Tổng cục Thuế qua hệ thống điện tử (HoanthueTCT@gdt.gov.vn).

Kể từ thời điểm nhận danh sách, Tổng cục Thuế có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hồ sơ giải quyết hoàn thuế; nếu trường hợp Cục Thuế đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định, trong thời gian không quá sáu giờ làm việc, Tổng cục Thuế thông báo kết quả giám sát hoàn thuế GTGT. Căn cứ kết quả thông báo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế ban hành quyết định hoàn thuế và tự động cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về người nộp thuế.

TRÀ PHƯƠNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM