Tổng cục nói về vụ cấp thẻ hướng dẫn viên lạ lùng

Kinh tế

Tổng cục nói về vụ cấp thẻ hướng dẫn viên lạ lùng

(PLO)- Nếu trường CĐ, ĐH có đào tạo ngành Việt Nam học có học môn hướng dẫn du lịch cũng không đáp ứng đủ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của nghề hướng dẫn du lịch theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH. 

 

Bản tin liên quan

Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 29-3-2018 có bài "Lạ lùng việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch".

 Trong đó phản ảnh tình trạng hàng ngàn sinh viên học ngành liên quan đến hướng dẫn viên (HDV) lẫn HDV có thể không thể hành nghề do việc xét cấp thẻ chỉ dựa trên bằng tốt nghiệp. Nhưng bằng tốt nghiệp lại không thể hiện học chuyên ngành hướng dẫn viên. Do vậy muốn đủ điều kiện cấp thẻ, sinh viên, HDV phải học để có chứng chỉ nghiệp vụ trong khi họ đã được đào tạo tại các trường ĐH... 

Không thẩm định bảng điểm 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vì sao điều kiện xét cấp thẻ HDV chỉ dựa trên bằng tốt nghiệp, không thẩm định bảng điểm của người nộp hồ sơ để xét cấp thẻ HDV....? Tổng cục Du lịch giải thích: Theo quy định về mẫu bằng ĐH tại Thông tư 19/2011/TT-BGDĐT và quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, CĐ tại Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH thì các cơ sở giáo dục cấp bằng tốt nghiệp gồm ĐH-CĐ, trung cấp cho sinh viên, học sinh phải ghi tên ngành đào tạo mà người học đã theo học.

Cụ thể là du lịch hoặc quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hoặc hướng dẫn du lịch. Như vậy, trên bằng đã ghi ngành đào tạo rõ ràng, thuận lợi xác định đã đủ điều kiện về nghiệp vụ cấp thẻ hay phải có chứng chỉ.

Từ các quy định trên, Tổng cục Du lịch ban hành Công văn số 120 trong đó hướng dẫn các sở chỉ thẩm định văn bằng, chứng chỉ, không thẩm định bảng điểm của người nộp hồ sơ để xét cấp thẻ HDV.

Tuy nhiên, do gặp khó với quy định trên, nên có kiến nghị nên xem xét chấp nhận bảng điểm đối với sinh viên đang theo học chuyên ngành hướng dẫn du lịch  thuộc ngành Việt Nam học.

Về vấn đề này, Tổng cục Du lịch viện dẫn theo quyết định 01/2017/QĐ-TTG quy định về danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân gồm bốn cấp.

Theo đó, các ngành nghề đào tạo liên quan đến du lịch được quy định với cấp I gồm mã 4,5,6,7,8,9 tương ứng là sơ cấp, trung cấp, CĐ, ĐH, thạc sĩ và mã 9.

Cấp II với mã 81 gồm du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; mã 34 gồm kinh doanh và quản lý. Cấp III với mã 8101 là nhóm ngành nghề đào tạo dịch vụ du lịch...

Bên cạnh đó, các Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, CĐ đã quy định ngành Hướng dẫn du lịch có mã 5810103 trình độ trung cấp và mã 6810103 trình độ cao đẳng.

Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học chỉ quy định cho lĩnh vực đào tạo Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân mã ngành 81, nhóm ngành du lịch mã ngành 8101, các ngành du lịch là mã 7810101 và quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103. Không có ngành, nghề đào tạo hướng dẫn viên du lịch.

Tốt nghiệp ngành Việt Nam học cũng phải chứng chỉ nghiệp vụ 

Cũng theo các văn bản trên, ngành Việt Nam học có mã cấp IV là  6220103 (trình độ CĐ) thuộc nhóm ngành đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam lĩnh vực đào tạo nhân văn

Các nội dung về ngành, nhóm ngành, lĩnh vực đào tạo liên quan đến hướng dẫn du lịch và Việt Nam học ở hai thông tư này vẫn giữ nguyên như quy định tại Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.  

Như vậy, quy định ngành đào tạo hướng dẫn du lịch và Việt Nam học đã có cách đây chín năm, thuộc hai lĩnh vực đào tạo khác nhau. Hai nhóm ngành đào tạo khác nhau, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề hướng dẫn du lịch trong các trường trung cấp, CĐ có mã ngành đào tạo hướng dẫn du lịch là hoàn toàn khác yêu cầu về kiến thức ngành Việt Nam học trong các trường CĐ, ĐH.

Nếu trường CĐ, ĐH có đào tạo ngành Việt Nam học có học môn hướng dẫn du lịch cũng không đáp ứng đủ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của nghề hướng dẫn du lịch theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH.

Do đó, trường hợp sinh viên tốt nghiệp ngành Việt Nam học, theo quy định của Luật Du lịch, khi đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế phải có phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế


Khách du lịch mua sắm tại chợ Bến Thành

Trước đó, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã lên tiếng về vấn đề này. Theo TS Mai Hà Phương, Trưởng khoa Du lịch, trong tất cả Thông tư ban hành Danh mục mã ngành đào tạo trình độ CĐ, ĐH từ năm 2010 đến năm 2017-khi ngành du lịch chính thức có mã ngành riêng cũng không có ngành hướng dẫn du lịch.

Trường ĐH Văn hóa đã xây dựng và ban hành Chương trình đào tạo ngành Việt Nam học - chuyên ngành hướng dẫn du lịch để triển khai thực hiện trong phạm vi trường mình từ năm 2010 đến năm học 2017-2018.

Nội dung chương trình đào tạo thể hiện qua Chương trình Khung và Chương trình chi tiết) thể hiện rõ mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra khác hẳn với chương trình đào tạo ngành Việt Nam học không theo hướng tách thành chuyên ngành. Việc cấp văn bằng, bảng điểm thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Mặt khác, tại khoản 3 Điều 10 Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân thì quy định trên bằng tốt nghiệp từ bậc Trung cấp đến ĐH chỉ ghi tên ngành đào tạo (ghi đúng theo danh mục ngành đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước) chứ không ghi tên chuyên ngành.

Do đó, các trường ĐH ghi tên ngành và chuyên ngành đào tạo tương ứng trên giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng kết quả học tập toàn khóa.

TÚ UYÊN

BÌNH LUẬN

Trần Trang

TỔNG CỤC DU LỊCH viện dẫn vào các Thông tư về mã ngành ban hành năm 2017 nghĩa là sớm nhất 2 năm nữa, năm 2019 mới chính thức có những lớp học đầu tiên tốt nghiệp theo tinh thần các Thông tư này về Trung cấp, và vào năm 2020 về Cao đẳng. Tuy nhiên các lớp học do các trường đại học, (cao đẳng thuộc Bộ Giáo dục đào tạo quản lý đến năm 2017) tổ chức đã diễn ra từ 2010 đến nay và có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp Việt Nam học chuyên ngành HDV đã được cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế đang hoạt động theo công văn 1208 (năm 2010) của Tổng cục Du lịch đồng ý chấp nhận cho sử dụng bảng điểm, và số mới tốt nghiệp nữa trong 2017, 2018... Ở đây có vấn đề cần làm rõ: 1. / Các Bộ chủ quản là Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ VHTTDL có ý kiến gì về việc này? Trường đúng hay Tổng cục Du lịch đúng? Để các trương và TCDL tranh luận> kết qura là hàng ngàn sinh viên đã và đang theo học bị thệt hại vbì học 3-4 năm nhưng không được làm thẻ HDV, phải thi lấy chứng chỉ nghiệp vụ HDV tiếp? 2. / Nếu Tổng cục Du lịch đã biết quy định ngành đào tạo HDV và Việt Nam học đã có cách đây 9 năm và khác nhau thì tại sao công văn 1208/TCDL-LH ngày 4/11/2010 của Tổng cục Du lịch chấp nhận cho sử dụng bảng điểm ghi chuyên ngành HDV để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch? Trích đường link công văn 1208

Phong Vũ

Tổng cục du lịch hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017 mà không theo đúng tinh thần của Luật. Luật Du lịch nói rõ điều kiện về chuyên môn để được cấp thẻ HDV là tốt nghiệp đúng "chuyên ngành" chứ trong Luật không nói "Ngành". Phạm vi này cho phép hiểu đúng cả về "ngành" theo Quy định của Bộ LĐTBXH và lại đúng "chuyên ngành" cho bậc Đại học (theo qui định của Bộ GD$ĐT). Họ đã kết luận mang tính quy chụp, xúc phạm đến các trường đại học đã xây dựng chuyên ngành Hướng dẫn du lịch trong ngành Việt Nam học (Bộ GD&ĐT cho phép Trường được quyền xây dựng chuyên ngành trong ngành). Không thể kết luận vô trách nhiệm, quan liêu khi đánh đồng chương trình đào tạo Việt Nam học chung chung (với tư cách ngành,không có chuyên ngành) với chương trình chuyên ngành HDDL (phải chui vào mã ngành Việt Nam học vì ngành Du lịch đòi mãi mà không có mã ngành riêng). Trong Danh mục mã ngành trình độ Đại học ban hành tháng 10/2017, lần đầu tiên du lịch mới có mã ngành ở trình độ Đại học. Trả lời của TCDL như gáo nước lạnh đi ngược lại chủ trương của Đảng và Chính phủ về xây dựng du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đi ngược lại những nỗ lực của các cơ sở đào tạo đang đào tạo chuyên ngành Hướng dẫn du lịch trình độ Đại học (theo Bộ LĐTBXH thì chỉ có bậc cao đẳng và Trung cấp). Có lẽ TCDL đang đi ngược với chủ trương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, nhất là đào tạo hướng dẫn viên du lịch - Đại sứ du lịch. Thủ trướng Chính phủ cần phải biết vụ việc này vả đề nghị xử lý sớm. Thật buồn cho Du lịch Việt Nam

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM