Tiếp tục thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Thứ Ba, ngày 9/9/2014 - 01:45

(PL)- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa chỉ đạo Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan đề xuất các biện pháp để tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp.

 

Qua báo cáo kết quả thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, các địa phương, nông dân có mong muốn tiếp tục thực hiện (hoặc mở rộng) chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại 20 tỉnh, thành phố thí điểm, trong ba năm triển khai đã có hơn 304.000 hộ nông dân, tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia bảo hiểm nông nghiệp (trong đó có trên 233.000 hộ nghèo, chiếm 77% tổng số hộ tham gia bảo hiểm).

Với mô hình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, Nhà nước hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân nghèo và hỗ trợ 90% phí bảo hiểm cho hộ nông dân cận nghèo…

QUANG HUY

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục