Thay tiền mặt bằng phương tiện thanh toán hiện đại

Kinh tế
(PL)- Kể từ ngày 1-3-2014, ngoại trừ những trường hợp được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hoặc sử dụng vốn nhà nước sẽ không được sử dụng tiền mặt.
Đó là quy định mới chiếu theo Nghị định số 222/2013/NĐ-CP về việc thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt, vừa mới được Chính phủ ban hành.

Bên cạnh đó, Nghị định số 222 còn yêu cầu các giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán, cũng như các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán không thực hiện bằng phương tiện tiền mặt. Quy định này cũng được áp dụng cho các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, góp vốn, cho vay giữa các doanh nghiệp (không phải là tổ chức tín dụng) với nhau.

Nghị định lần này được đánh giá là bước chuyển đổi quan trọng trong việc cải tiến hình thức thanh toán. Giảm thiểu các rủi ro trong giao dịch bằng tiền mặt, khuyến khích các hình thức giao dịch bằng các phương tiện hiện đại. Trong bối cảnh Việt Nam bị phê bình là quốc gia quá “chuộng tiền mặt”, Nghị định lần này dự báo sẽ kích thích các giao dịch đầu tư, đặc biệt đầu tư nước ngoài.

ĐVT

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM