Sớm xây dựng mới tiêu chuẩn VN về chế biến thủy sản

Kinh tế
Theo TTXVN, Bộ NN&PTNT vừa cho biết để thực hiện mục tiêu tăng 8%-10% giá trị sản xuất chế biến nông, lâm, thủy sản trong năm 2011, các đơn vị, DN ngành nông nghiệp phải tăng tỉ trọng nông, thủy sản được bảo quản và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu các đơn vị chức năng triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan tới giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, đồng thời sớm xây dựng mới các tiêu chuẩn VN về chế biến, bảo quản thủy sản.

PL

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM