Sẽ ưu đãi thuế cho DN sản xuất phần mềm

Kinh tế
(PL)- Theo dự thảo thông tư liên quan đến sản xuất sản phẩm phần mềm, sản phẩm nội dung số mà Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa đưa ra lấy ý kiến thì doanh nghiệp (DN) gia công phần mềm cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN.

Cụ thể, DN chỉ cần thực hiện ít nhất một trong các bước: phân tích và thiết kế; lập trình, viết mã lệnh; kiểm tra, kiểm thử phần mềm là đủ điều kiện gọi là sản xuất phần mềm. Tương tự, sản xuất sản phẩm nội dung số cũng cần có ít nhất một trong các bước phân tích và thiết kế; lập trình, đồ họa, âm thanh...

DN có thể đề nghị Sở TT&TT, Bộ TT&TT xác nhận hoạt động sản xuất của mình. Sở, Bộ căn cứ thông tư này để xác nhận, không dựa vào tên, loại hình, chủng loại sản phẩm ghi trong hợp đồng kinh tế của DN. Dựa vào xác nhận, DN sẽ được hưởng chính sách ưu đãi thuế, ưu đãi đầu tư. Lâu nay DN có hợp đồng ghi là “gia công phần mềm” không được xem là “sản xuất phần mềm” nên bị vướng ưu đãi thuế.

Q.NHƯ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM