SCIC phải gương mẫu trong quản lý vốn Nhà nước

Kinh tế

SCIC phải gương mẫu trong quản lý vốn Nhà nước

(PLO)- Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cần tập trung đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và các lĩnh vực mà khu vực tư nhân không quan tâm hoặc không đủ năng lực đầu tư.

Bản tin liên quan

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với SCIC, ngày 26-4.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu SCIC tập trung đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và các lĩnh vực mà khu vực tư nhân không quan tâm hoặc không đủ năng lực đầu tư; nghiên cứu đầu tư vào những ngành mới có tính chất chiến lược quốc gia như sản phẩm khoa học công nghệ mới mà nhà khoa học, nhà sáng chế Việt Nam đã làm chủ hay khởi nghiệp thành công nhưng cần vốn đầu tư ban đầu lớn.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với SCIC ngày 26-4. Ảnh: TP

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh SCIC phải là một tổng công ty mạnh của Nhà nước, gương mẫu trong quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, vốn của nhà nước không chỉ trong khối doanh nghiệp nhà nước mà cả các thành phần doanh nghiệp khác.

Để đạt được mục tiêu này, SCIC phải tăng cường kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt động; áp dụng quản trị doanh nghiệp tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế, công khai, minh bạch; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nghiệp vụ chất lượng cao. Chú trọng công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ, đảm bảo hoạt động có hiệu quả và bền vững.

Theo báo cáo của SCIC, trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng doanh thu hằng năm đạt 56% (tăng 55 lần so với năm 2006), lợi nhuận sau thuế tăng bình quân đạt 56%/năm, nộp ngân sách nhà nước tăng bình quân 99%/năm. Trong 10 năm qua, SCIC đã giải ngân vốn đầu tư trên 24.336 tỉ đồng, riêng hai năm qua SCIC đã giải ngân đầu tư gần 8.500 tỉ đồng (chiếm hơn 30% tổng số vốn đã giải ngân).


TRÀ PHƯƠNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM