Sắp xếp lại 81 doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Kinh tế
(PL)- Thủ tướng vừa phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới 81 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải và bộ này vẫn tiếp tục thực hiện chức năng chủ sở hữu tại các công ty khi chuyển thành công ty TNHH một thành viên.

Cụ thể, sẽ có các tổng công ty: Cảng hàng không miền Bắc, Cảng hàng không miền Trung, Cảng hàng không miền Nam, Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam, Xây dựng giao thông đường thủy và bốn tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, 5, 6, 8 chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con.

Trước ngày 1-7, năm công ty mẹ của các tổng công ty nhà nước gồm: Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Cảng hàng không miền Bắc, Cảng hàng không miền Trung, Cảng hàng không miền Nam, Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam sẽ chuyển thành công ty TNHH một thành viên.

LX

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM