Quỹ hoán đổi danh mục đầu tiên tại Việt Nam

Kinh tế
(PL)- Ngày 9-7, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) ra mắt Quỹ ETF VFMVN30 - quỹ hoán đổi danh mục đầu tiên tại Việt Nam.

Bản tin liên quan

Vốn huy động tối thiểu của quỹ là 50 tỉ đồng. Mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng/ccp. Các thành viên thành lập quỹ là Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC), Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

Quỹ ETF VFMVN30 sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Vì thế khi danh mục chứng khoán của chỉ số VN30 có sự thay đổi thì Quỹ ETF VFMVN30 sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục để phù hợp với danh mục của chỉ số VN30 về cơ cấu và tỉ trọng tài sản.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, Quỹ ETF VFMVN30 là một sản phẩm mới và theo ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quỹ sẽ có ý nghĩa đóng góp cho việc đẩy mạnh thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

YÊN TRANG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM