Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu

Kinh tế
(PL)- Bộ Công thương vừa ban hành quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu, quy định về điều kiện kinh doanh, trình tự thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh tại chợ.

Giấy phép kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu đối với thương nhân nước có chung biên giới do Sở Công thương nơi có chợ hoặc cơ quan được Sở Công thương ủy quyền cấp. Giấy phép kinh doanh tại chợ trong khu kinh tế cửa khẩu do Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp. Hàng hóa trao đổi, mua bán tại đây phải là hàng được phép lưu thông trên thị trường.

Hàng hóa do cư dân nước có chung biên giới sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới được miễn thuế nhập khẩu nếu giá trị hàng hóa đó không quá hai triệu đồng/người/ngày.

BC

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM