Xử lý trách nhiệm nếu chậm cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN

Quản lý
Theo chinhphu.vn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN).

Theo đó, Chính phủ giao các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước…, quán triệt và làm tốt công tác tư tưởng theo các nghị quyết, kết luận của Đảng về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN.

Trường hợp không thực hiện được tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì hội đồng thành viên các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, hội đồng thành viên, chủ tịch công ty các DNNN và ban lãnh đạo DN phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Đồng thời, bộ trưởng các bộ quản lý ngành, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc chậm hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt theo quy định.

TX

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM