Vietcombank trả 10 tỉ đồng cho hơn 7,1 triệu khách

Quản lý
(PL)- Vietcombank cho biết đã hoàn trả lãi tiền gửi cho 7,1 triệu khách hàng.

Mỗi khách hàng được trả nhiều nhất chỉ hơn 1.400 đồng nhưng với việc phải trả lãi còn thiếu cho hơn 7 triệu người, tổng số lãi mà ngân hàng này phải chi trả cho khách hàng lên tới gần 10 tỉ đồng.

Trước đó, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, việc cài đặt tính toán số lãi tiền gửi không kỳ hạn của Vietcombank chưa phù hợp tại Quyết định số 652 của Ngân hàng Nhà nước. Trong văn bản giải trình sự việc này, lãnh đạo Vietcombank lý giải: Trong hệ thống phần mềm Vietcombank mua của đối tác nước ngoài có cấu phần quản lý tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. Trong đó có cài đặt sẵn tham số để mặc định đối với các tài khoản không kỳ hạn có mức lãi tiền gửi cộng dồn trong một tháng có giá trị nhỏ hơn 0,1 USD hoặc tương đương thì hệ thống tự động làm tròn xuống. Trên thực tế đa phần tài khoản tiền gửi không kỳ hạn có mức lãi hằng tháng cộng dồn chỉ khoảng vài chục đồng/tháng.

Hiện nay, Vietcombank đã giải quyết được vấn đề liên quan đến tham số nêu trên đồng thời đã thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

T.LINH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM