Tránh “đầu tư” chéo trong các tập đoàn

Quản lý
Để tránh các công ty trong tập đoàn đầu tư chéo lẫn nhau, công ty con, doanh nghiệp phụ thuộc không được góp vốn mua cổ phần của các đơn vị trong cùng tập đoàn, tổng công ty.

Đây là nội dung được đưa ra tại Thông tư số 242/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành nhằm hướng dẫn thi hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Cũng theo thông tư, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước… không được tự ý vay vốn làm cho hệ số nợ phải trả trên vốn điều lệ vượt quá 3 lần đối với công ty có Hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc vượt quá vốn điều lệ đối với công ty không có HĐQT mà phải báo cáo đại diện chủ sở hữu nhà nước xem xét quyết định.

Theo HÙNG ANH (ANTĐ)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM