Thủ tướng: ‘Vẫn còn tình trạng mạnh ai nấy làm’

Quản lý
(PL)- Tại hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam diễn ra tại Đồng Nai ngày 6-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là vùng kinh tế năng động bậc nhất của Việt Nam, là trung tâm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước. 

Bản tin liên quan

Đây cũng là nơi khởi nguồn cho những đột phá kinh doanh thời lúc bắt đầu mở cửa đất nước.

Nổi bật nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, trung ương và các địa phương vùng KTTĐ Nam bộ trong lĩnh vực giao thông. Chẳng hạn, nhiều dự án mang tính nội vùng, liên vùng về giao thông đã được triển khai và đưa vào khai thác như dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng những lợi thế của vùng chưa được phát huy hết nhằm tạo ra những động lực mới cho tăng trưởng. Kết cấu hạ tầng chưa tương xứng, chất lượng phát triển đô thị còn thấp; bị ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu.

Cơ chế, chính sách cho phát triển vùng còn chưa được hoàn thiện, thiếu đột phá. Còn thiếu sự liên kết vùng, vẫn còn tình trạng “mạnh ai nấy làm”. Điều này dẫn tới không thể liên kết mạnh mẽ được, công tác phối hợp giữa các địa phương trong vùng còn rất hạn chế.

“Muốn vùng KTTĐ phía Nam phát triển nhanh, bền vững, là đầu tàu kinh tế của cả nước thì phải có cơ chế điều phối hoạt động của vùng đủ mạnh, không bị ràng buộc hay chia cắt bởi địa giới hành chính. Vùng KTTĐ phía Nam đã được gọi là vùng trọng điểm thì phải có cơ chế, chính sách hoạt động đặc thù cho toàn vùng để bảo đảm sự phát triển thuận lợi, thực hiện sứ mệnh đầu tàu dẫn dắt các vùng kinh tế khác” - Thủ tướng nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện nghiêm việc đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là tại các khu đô thị. Qua đó để tạo nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế-xã hội và tạo thuận lợi nhất cho người dân.

“Tạo điều kiện về không gian, nguồn lực, cơ hội cho khu vực tư nhân phát triển thuận lợi hơn; bảo đảm kinh tế tư nhân bình đẳng trước pháp luật, trong cạnh tranh, phân bổ nguồn lực với các thành phần kinh tế khác” - Thủ tướng phát biểu.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo cơ quan hữu quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư và các hạng mục dự án sân bay quốc tế Long Thành đã được giao. Phấn đấu trong năm 2020 phải khởi công công trình này.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng cơ chế, chính sách tạo nguồn thu để lại cho các tỉnh, TP thuộc vùng KTTĐ phía Nam. Cần nghiên cứu tỉ lệ điều tiết hợp lý cho ngân sách địa phương bảo đảm tương ứng với vai trò đóng góp ngân sách của từng tỉnh, TP trong vùng đối với ngân sách trung ương; tạo nguồn lực cho các địa phương trong vùng tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

“Xem xét, quyết định việc cho các địa phương sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để giải phóng mặt bằng xây dựng các khu đô thị ven biển theo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước” - Thủ tướng nêu rõ.

VŨ HỘI - PV

BÌNH LUẬN

Quile

Câu chuyện về hạ tầng không phải là mới đây, nếu nhớ lại cố TT Singapore ông Lý Quang Diệu đã từng gọi ý cho chúng ta đâu tư phát triển ngành xây dựng. Nhưng có lẽ chúng ta có còn văn để gỉ đó trong R&D về hạ tầng và hậu quả là nguồn lực bị phân tán, lãng phí, chưa tạo được kết nối để đột phá phát triển. Như vậy các loại hạ tầng, các loại nguồn lực, các giải pháp và trách nhiệm xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững phái được nghiên cứu giải quyết. VD, XDNTM, đã đầu tư nhiều cho giao thông đi lại nhưng thiếu những trực lộ huyết mạch, thiếu đường chính, kênh noi đồng, bo trí công trình chưa khoa học, không hổ trợ cho quy hoạch dân cư và tcxs, có biểu hiện chạy theo tư phát thành tích. Có lẽ nếu có sự kết nối đường chính, kênh noi đồng vời truc lộ huyết mạch và đường bệ tông dân sinh đi lại kết nối với đường chính hoặc truc lộ chính, có sự phối hợp giữa các xã các huyện, địa phương, có tính toán sự đồng bộ về độ chịu tải, độ rộng mặt đường, cầu, phương tiện, tai trọng dư kiến với nhau để đảm bảo cho sự thông suốt van chuyện hàng hóa thay vì mạnh ai nấy làm như hiện nay giũa cách địa giới hành chính với nhau, đây là bất cập cần phải chấm dứt sớm. Tóm lại cần nghiên cứu các loại hạ tầng tư HT cứng, mềm thủy nội địa, hàng hải, bộ, đường sắt, không; các nguồn lực như nhân lực, KHCN, tai chính, tai sản, tai nguyên; sự bình đẳng trong chính sách phân bổ, phân cập vùng miền.. nghiên cứu hoạt động chỉnh trang đô thị xem có tạo ra sức mạnh đô thị để hỗ trợ NN nông thôn phát triển không, chứng nào cham dứt được đào lên đáp xuống lang phố vô cùng cực như vậy. Đơn cử trước đây xây nhà trọ trung tâm ST sao không tính tới các hạ tầng KT khác trong đó có thoát nước để bây giờ phải đào lên? Cài này cũng giống như việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, cắt chờ này loi ra chỗ khác. Thiết nghĩ cần phải có đôi ngủ cấp chiến lược rà soát làm lại tất cả quy hoặc để vài chục năm sau không tai diễn hoạt động gây hao tôn nguồn lực như vậy, và có thể không tổ tư vấn CP làm việc cùng VCCI , các tư lệnh, nhà lãnh đạo DN, Hiệp hội, chuyên gia độc lập, nghiên cứu trình TT quyết định cắt trục tiếp không để kéo dài mãi. Tóm lại nhiều vấn đề hạn chế có thể giải quyết được khá tốt ở lần quan trọng thứ 13 sắp tới, chung ta cần phải thắng thắn nhìn vào cơ cấu trình độ, nghề nghiệp, độ tuổi của những người tham gia tập thể lớn thay cho việc rút từ dưới lên để đảm bảo có người thực tai lan tỏa phát triển tiềm năng thế mạnh địa phương. VD, có một chuyen gia, doanh nhân phụ trách thực quyền lĩnh vực thế mạnh của địa phương sẽ dẫn dắt những người cùng lĩnh vực có trình độ năng lực thấp hơn ở cấp huyện và co sở tạo sự nhuần nhuyễn thống nhất cần thiết để phạt huy nội lực ca kiến tạo, hiệu quả, phúc vụ chuyên nghiệp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM