Thêm DN kinh doanh hàng không chung

Quản lý
(PL)- Thủ tướng Chính phủ đãđồng ýviệc cấp giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Globaltrans Air.

Việc cấp phép này cho Globaltrans Airđược thực hiện theo đề nghị của Bộ GTVT với sự đồng thuận của các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT thực hiện việc cấp phép theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Công ty Globaltrans Air là công ty cổ phần được thành lập vào tháng 7-2014, các cổ đông sáng lập là những nhà đầu tư Việt Nam. Globaltrans Air cũng đã có bộ máy tổ chức khai thác máy bay, bảo dưỡng với các chức năng, các vị trí phụ trách khai thác, huấn huyện, an toàn - an ninh.

Hiện Việt Nam mới chỉ có ba doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung là Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (VNH), Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO) và Công ty Hải Âu.

MINH LONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM