Techcombank bầu hai thành viên Hội đồng quản trị

Thứ Sáu, ngày 21/12/2012 - 13:38

Sáng 21/12, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban kiểm soát.

Trong Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) các cổ đông đã xem xét và biểu quyết với tỷ lệ đồng thuận cao liên quan tới các thay đổi sau trong Hội đồng quản trị.

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Madhur Maini và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Quỳnh Lâm

2. Bầu bổ sung ông Lee Boon Huat thành viên độc lập của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014

3. Bầu bổ sung ông Đỗ Tuấn Anh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014

4. Bầu bổ sung ông Hoàng Huy Trung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014.

Việc thay đổi nhân sự nói trên nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, theo đó các ngân hàng cần bổ sung 1 thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị. Hơn nữa, việc bầu bổ sung thêm thêm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát còn nhằm thay thế cho việc từ nhiệm của ông Madhur Maini để tập trung hơn cho các hoạt động kinh doanh chính là hàng tiêu dùng nhanh và tài nguyên trong vai trò Tổng Giám đốc Masan Group và việc từ nhiệm của ông Nguyễn Quỳnh Lâm để có thêm thời gian cho công việc kinh doanh riêng của cá nhân và gia đình.

Cũng tại đại hội, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Techcombank và các công ty con của Techcombank.

Theo PV (Vietnam+)

Nóng hôm nay: Thuế căn hộ cho thuê; 56 ca COVID-19 cộng đồng

(PLO)- NÓNG HÔM NAY ngày 7-5: Thu thuế căn hộ, nhà cho thuê; Tình hình COVID-19 vẫn còn phức tạp ; Tiếp tục làm việc với người cha vụ ‘đánh trẻ nát tay’ ; Từ 10-5, học sinh dừng đến trường trừ lớp 9 và 12; Các ứng cử viên đại biểu quốc hội bắt đầu vận động bầu cử.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục