NHNN yêu cầu đảm bảo công tác an ninh thông tin toàn hệ thống

Quản lý
(PLO) – Ngày 19-8 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1685 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong hệ thống

Theo đó nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo và xây dựng đội ngũ chuyên gia về an ninh thông tin đáp ứng yêu cầu tình hình mới; Tăng cường quản lý việc sử dụng Internet và máy tính cá nhân…;

Phối hợp với các đơn vị làm công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao.

Mặt khác phải tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ, tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt của các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, đảm bảo các dịch vụ cung cấp cho khách hàng thông suốt, liên tục và an toàn…

 YT

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM