Nhà đầu tư Trung Quốc đổ gần 1,8 tỉ USD vào Việt Nam

Quản lý
(PL)- Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT), tính đến ngày 20-7, Việt Nam thu hút hơn 2.060 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 8,3 tỉ USD, tăng 25% về số dự án và giảm 37% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Vốn FDI đổ nhiều nhất vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với vốn đăng ký dự án được cấp phép mới đạt 6,1 tỉ USD, chiếm 73% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Trong 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong bảy tháng, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1,8 tỉ USD, chiếm 22% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hàn Quốc 1,5 tỉ USD, chiếm 18% và xếp thứ ba là Nhật Bản 1,1 tỉ USD, chiếm 14%.

QUANG HUY

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM