Nguồn cung ngoại tệ tiếp tục dồi dào

Quản lý
(PL)- Công ty Chứng khoán Bản Việt cho biết khả năng nguồn cung ngoại tệ dồi dào tiếp tục hỗ trợ cho thị trường ngoại hối. 

Nền tảng cho điều này là giải ngân vốn đầu tư trực tiếp (FDI) sẽ tăng trưởng ổn định trong thời gian tới khi mà vốn FDI đăng ký trong năm 2018 và nửa đầu 2019 đều ở mức ấn tượng. 

Thêm vào đó, căng thẳng thương mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc đang đẩy nhanh xu hướng chuyển đổi dòng vốn FDI từ Trung Quốc sang Việt Nam. Trong bảy tháng năm 2019, vốn FDI cam kết từ Trung Quốc đã tăng mạnh 134% so với cùng kỳ. Trong khi đó, dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng mạnh... 

Trước đó một số đơn vị nghiên cứu cũng đưa ra những nhận định tương tự như Bản Việt.

PHƯƠNG HÀ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM