Nghiêm cấm sách nhiễu doanh nghiệp nhỏ

TRÀ PHƯƠNG
TRÀ PHƯƠNG
Thứ Tư, ngày 8/6/2016 - 05:05

(PL)- Bộ KH&ĐT vừa đưa ra dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) để lấy ý kiến cộng đồng DN.

Nội dung chính của dự thảo luật là tập trung vào cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức ban hành quy định phân biệt đối xử về điều kiện kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận các nguồn lực dựa trên các tiêu chí về quy mô kinh doanh, trừ khi các quy định này được luật quy định; có hành vi phân biệt đối xử, sách nhiễu, gây khó khăn đối với DNNVV hoặc không thực thi công vụ theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, dự thảo luật đưa ra hàng loạt chính sách hỗ trợ DNNVV. Theo đó, các DN khởi nghiệp được hỗ trợ 5% thuế suất thuế thu nhập DN so với mức thuế suất phổ thông trong thời hạn tối đa năm năm kể từ ngày DN có hoạt động sản xuất kinh doanh.

TRÀ PHƯƠNG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục