Năm 2009 có 41,7 triệu số thuê bao điện thoại mới

Quản lý
Tổng cục Thống kê cho biết trong năm 2009, số thuê bao điện thoại phát triển mới ước tính đạt 41,7 triệu thuê bao, tăng 40,8% so với năm 2008, bao gồm 4 triệu thuê bao cố định, tăng 43,1% và 37,7 triệu thuê bao di động, tăng 40,5%.

Số thuê bao điện thoại của cả nước tính đến cuối tháng 12-2009 là 123 triệu thuê bao, tăng 51,3% so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm 18,1 triệu thuê bao cố định, tăng 28,4% và 104,9 triệu thuê bao di động, tăng 56,1%.

Số thuê bao Internet có đến cuối tháng 12/2009 đạt 3 triệu thuê bao, tăng 45,5% so với cùng thời điểm năm 2008. Số người sử dụng Internet tính đến cuối năm 2009 ước tính 22,9 triệu lượt người, tăng 10,3% so với thời điểm cuối năm 2008.

Được biết, tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông năm 2009 ước tính đạt 94.900 tỉ đồng, tăng 39,7% so với năm 2008.

Theo P.H (website ĐCSVN)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM