Miễn 70% kinh phí đưa hàng Việt về nông thôn

Quản lý
Các doanh nghiệp, tổ chức tham gia các hoạt động đưa hàng Việt về bán tại các vung nông thôn, khu công nghiệp... sẽ được hỗ trợ 70% phí vận chuyển, quầy hàng và nhân công phục vụ.

Thông tư số 207 do Bộ Tài chính vừa ban hành quy định, mức hỗ trợ kinh phí được áp dụng cho các hoạt động khảo sát thị trường, tổ chức đưa hàng Việt về các vùng nông thôn.

Theo đó, đối với các hoạt động tổ chức hội chợ hàng nông sản, làng nghề phía Nam và phía Bắc sẽ được hỗ trợ 70% chi phí cấu thành gian hàng trên cơ sở giá đấu thầu. Mức hỗ trợ 70% này cũng được áp dụng đối với các hoạt động đưa hàng Việt về bán tại nông thôn, các khu công nghiệp và đô thị.

Ngoài ra, các hoạt động như tuyên truyền, quảng bá cho cộng đồng về hàng Việt bằng bài viết được in hoặc phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện.

Bộ Tài chính sẽ tạm ức trước 70% kinh phí hỗ trợ theo đề nghị của các doanh nghiệp thực hiện đề án do Bộ Công Thương phê duyệt. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm tập hợp đầy đủ chứng từ chi phí theo đúng nội dụng, thời gian, địa điểm và các điều kiện khác nêu trong hợp đồng ký kết giữa mình và Bộ Công Thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12 tới.

Theo Hồng Anh ( VNE)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM