Liên kết thương mại ở Cần Thơ còn mờ nhạt

Quản lý
(PL)- Đây là nội dung được nhiều đại biểu đặt ra tại Hội thảo khoa học “Thương mại Cần Thơ liên kết - phát triển” ngày 27-8 tại TP Cần Thơ.

Trong phần thảo luận, nhiều đại biểu đưa ý kiến rằng tính liên kết trong thương mại của TP hiện còn mờ nhạt, chưa thể hiện được vai trò là trung tâm của vùng. Muốn đẩy mạnh được liên kết, Cần Thơ phải hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và thương mại để thu hút đầu tư từ các tỉnh lân cận. Các địa phương cũng cần phải phân chia đặc trưng, thế mạnh sản phẩm của mình để có hướng phát triển liên kết, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, được mùa rớt giá. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị TP nên tạo cơ chế về vốn và khoa học công nghệ để các doanh nghiệp dễ tiếp cận góp phần thúc đẩy thương mại phát triển.

NHẪN NAM

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM