Lệ phí ra vào cảng biển tối đa 50 USD/lượt

Quản lý
(PL)- Bộ Tài chính vừa chính thức ban hành Thông tư số 261/2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Cụ thể tàu thuyền ra vào khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi; tàu thuyền nước ngoài hoạt động tại vùng biển Việt Nam không thuộc vùng nước cảng biển phải nộp lệ phí ra vào cảng biển với mức 5 USD/lượt (đối với tàu thuyền có dung tích toàn phần (GT) của tàu nhỏ hơn 100).

Với hoạt động hàng hải nội địa, mức lệ phí ra vào cảng biển cũng được quy định theo dung tích của phương tiện, từ 15.000 đến100.000 đồng/lượt tùy dung tích tàu thuyền.

Khi làm thủ tục vào khu vực hàng hải, người nộp lệ phí được nộp lệ phí một lần cho cả chuyến gồm lượt vào và lượt ra.

MINH LONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM