Lao động nước ngoài tại Việt Nam đủ 1 năm buộc phải đóng BHXH

Quản lý

Lao động nước ngoài tại Việt Nam đủ 1 năm buộc phải đóng BHXH

(PLO)- Đối tượng áp dụng đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ một năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Bản tin liên quan

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực từ 1-12-2018.

Đối tượng áp dụng đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẫm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ một năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Theo đó NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc gồm ốm đau, thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.


Từ 1-1-2022, lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hằng tháng phải đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Ảnh: P.ĐIỀN

Cụ thể từ ngày 1-1-2022, lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hằng tháng phải đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đối với NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Còn người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH cuả NLĐ gồm: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 1-1-2022.

Về giải quyết BHXH một lần, trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hết thời điểm giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực (tùy thuộc điều kiện nào đến trước) mà NLĐ không tiếp tục làm việc theo hợp đồng hoặc không gia hạn giấy phép, NLĐ có quyền yêu cầu BHXH một lần nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Theo đó trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ, trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản.

Trong trường hợp NLĐ nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng không còn lưu trú tại Việt Nam có nguyện vọng nhận trợ cấp một lần nộp đơn đề nghệ cơ quan BHXH. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết cho NLĐ, trường hợp không giải quyết thì có trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

PHONG ĐIỀN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM