Lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 4,8%/năm

Quản lý

Lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 4,8%/năm

(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội.

Theo Chinhphu.vn, quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2016, áp dụng cho tất cả khoản vay còn dư nợ trong năm 2016.

Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng quy định tại Nghị định 100/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Theo Nghị định 100/2015, trong các đối tượng được vay ưu đãi nhà ở xã hội, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức...

PV

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM