Kiến nghị Quốc hội bãi bỏ điều kiện xuất khẩu gạo

Kinh tế
(PL)- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có kiến nghị Quốc hội bãi bỏ kinh doanh xuất khẩu gạo ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo VCCI, pháp luật hiện hành đã có nhiều quy định để đảm bảo an ninh quốc gia, quốc phòng và các lợi ích công cộng liên quan đến sản phẩm gạo. Do đó yêu cầu về điều kiện đối với các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo để đảm bảo cho lợi ích công cộng là chưa phù hợp.

Theo ý kiến của nhiều DN xuất khẩu gạo, các điều kiện kinh doanh hiện nay của hoạt động xuất khẩu gạo chủ yếu liên quan đến quy mô của DN, như có ít nhất một kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 tấn lúa, một cơ sở xay xát lúa gạo với công suất tối thiểu 10 tấn lúa/giờ là chưa hợp lý. Những điều kiện này gây lãng phí trong đầu tư, khiến các DN nhỏ và vừa xây dựng được thương hiệu, có sản phẩm chất lượng cao gặp nhiều khó khăn khi phải xuất khẩu đường vòng qua đơn vị ủy thác.

MINH LONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM