KiDo bán hết mảng bánh kẹo cho doanh nghiệp ngoại

Quản lý
(PL)- Ngày 23-8, Công ty Cổ phần Tập đoàn KiDo (KDC) cho biết vừa hoàn tất quá trình tái cấu trúc đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó, với việc chuyển nhượng 20% còn lại của mảng bánh kẹo cho nhà đầu tư nước ngoài (tương đương 2.000 tỉ đồng), trước mắt KDC đã nhận được khoản tiền trên 1.550 tỉ đồng. Dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục của hợp đồng chuyển nhượng, KDC sẽ tiếp tục nhận được khoản tiền còn lại khoảng 450 tỉ đồng.

Trước đó năm 2015, KDC đã chuyển nhượng 80% mảng bánh kẹo cho Tập đoàn Mondelez của Mỹ với giá chuyển nhượng trước thuế là hơn 7.800 tỉ đồng.

KDC cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư để phát triển các thương hiệu và thúc đẩy các mảng kinh doanh mới là mì, dầu, hạt nêm.

TÚ UYÊN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM