Gỡ vướng cho doanh nghiệp chế xuất mua hàng

Quản lý
(PL)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn các doanh nghiệp (DN) chế xuất được tiếp tục mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa như hiện hành đến hết ngày 30-6.

Từ ngày 1-7, theo Nghị định 164/2013, hiệu lực từ 1-1-2014, thì “DN phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài DN chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này”. Nghị định cũng giao các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện “trong vòng sáu tháng” (từ ngày 1-1 đến 30-6). Vướng mắc phát sinh về thời điểm áp dụng quy định là ngày 1-1 hay ngày 30-6. Công văn của tổng cục giải quyết vướng mắc về thời điểm.

Q.NHƯ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM