Được nhập khẩu thiết bị cũ không quá 10 năm

Quản lý

Được nhập khẩu thiết bị cũ không quá 10 năm

(PL)- Bộ KH&CN vừa ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7-2016.

Theo đó, ngoài việc có tuổi không quá 10 năm, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nhập khẩu phải phù hợp với các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Máy móc, thiết bị, dây chuyền này phải được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc phù hợp với tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Đối với thiết bị đã qua sử dụng có tuổi vượt quá 10 năm nhưng DN cần phải nhập để duy trì sản xuất, kinh doanh, Bộ KH&CN sẽ xem xét, quyết định.

Đ.LIÊN

BÌNH LUẬN

việt

thiết bị mới, mà công nghệ gây ô nhiễm cũng cần bị cấm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM