Doanh nghiệp được khuyến mãi giảm giá đến 100%

Quản lý
(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15-7-2018. Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong Nghị định 81 vừa được ban hành là doanh nghiệp được khuyến mãi, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ thay vì mức trần 50% như trước đây.

Cụ thể, theo Nghị định 81, trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mãi tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mãi, giảm giá) thì được khuyến mãi, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ. Hạn mức khuyến mãi, giảm giá 100% cũng được áp dụng với các hoạt động khuyến mãi trong khuôn khổ chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng quyết định.

Ngoài trường hợp nêu trên, hạn mức khuyến mãi, giảm giá không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mãi trước thời gian khuyến mãi.

Trước đó, các doanh nghiệp phản ánh hạn mức khuyến mãi, giảm giá tối đa chỉ 50% là bất hợp lý và không thực tế khiến doanh nghiệp không thể bán hàng để thu hồi vốn trong những thời điểm như kinh tế khó khăn, sức mua thấp, hàng hóa tồn kho cao.

MINH LONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM