DNNN sẽ bị thanh tra hằng năm

Quản lý
(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2014 về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

Theo nghị định, mục đích giám sát, kiểm tra và thanh tra nhằm nắm bắt, phản ánh và đánh giá đúng đắn về việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu đối với các DNNN. Từ đó kịp thời chấn chỉnh, giúp DN khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đồng thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước, chủ sở hữu phát hiện những yếu kém trong hoạt động kinh doanh của các DNNN để xem xét, xử lý. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-7-2014.

MINH LONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM