Có quyền từ chối quyết định thanh tra thuế

Quản lý
(PL)- Tại dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định để bảo vệ người nộp thuế, trong đó nội dung người nộp thuế có quyền từ chối quyết định thanh tra, kiểm tra về thuế. 

Theo kinh nghiệm tại một số quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản... cho thấy đối với những vụ việc mà quy định pháp luật còn chưa rõ ràng hoặc mâu thuẫn thì cơ quan thuế thường giải quyết theo hướng có lợi cho người nộp thuế.

Từ đó Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về bảo vệ người nộp thuế vào Luật Quản lý thuế theo hướng: Trong quá trình nộp thuế, người nộp thuế được quyền yêu cầu cơ quan thuế xem xét tính chính xác về số thuế phải nộp trước khi người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách. Đặc biệt, người nộp thuế có quyền từ chối quyết định thanh tra, kiểm tra thuế nếu có sự trùng lắp về nội dung, thời kỳ quyết định thanh tra, kiểm tra về thuế trước đó hoặc có nội dung ngoài phạm vi đã nêu trong quyết định.

 

PV

BÌNH LUẬN

việt

Có thể khó thi hành, nhưng người dân, doanh nghiệp có quyền từ chối thanh kiểm tra thuế vẫn là nội dung tiến bộ trong luật Việt Nam.

việt

Có thể khó thi hành, nhưng người dân, doanh nghiệp có quyền từ chối thanh kiểm tra thuế vẫn là nội dung tiến bộ trong luật Việt Nam.

Dang

Báo đăng câu này thì có thấy từ trước đến nay đã có ai dám từ chối các đoàn kiểm tra nhất là... Thuế không? Xin nêu dùm dẫn chứng để mọi người noi theo đúng luật pháp? Từ chối việc này đồng nghĩa với dối phó với... Hàng bao khó khăn từ chính cơ quan thuế và có thể sẽ buộc bức tử bị giải thể công ty.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM