Chưa bán thịt heo bằng smartphone ở chợ lẻ

Quản lý
(PL)- Từ ngày 16-12 tới sẽ chính thức bán thí điểm thịt heo có truy xuất nguồn gốc bằng smartphone tại các siêu thị với 346 điểm, chậm sáu ngày so với kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh đó, trước mắt chỉ triển khai bán thịt heo có truy xuất nguồn gốc ở kênh bán lẻ hiện đại chứ chưa triển khai tại các chợ lẻ như kế hoạch ban đầu.

Thông tin trên được ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết tại cuộc họp liên quan đến vấn đề trên diễn ra ngày 8-12.

“Nguyên nhân chưa triển khai ở chợ lẻ được là do các chợ đầu mối chưa triển khai nên cần có thời gian trải nghiệm ở kênh hiện đại. Khi kiểm soát được 100% thịt heo vào chợ đầu mối thì mới làm được chợ lẻ. Mặt khác, chúng tôi dùng kênh hiện đại như là mô hình trải nghiệm, tập huấn sâu cho thương nhân các chợ để người bán quen dần với cách kinh doanh, quản lý mới” - ông Hòa lý giải.

TÚ UYÊN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM