Chính thức khai tử hóa đơn giấy từ 1-7-2022

Quản lý
(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, từ ngày 1-7-2022 chính thức bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy đang áp dụng hiện nay sẽ tiếp tục thực hiện đến 30-6-2022.

Bản tin liên quan

Tuy nhiên, do nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2022 nên doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế; hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày nghị định này ban hành vẫn tiếp tục được sử dụng đến 30-6-2022. Đồng thời thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010 và Nghị định số 04/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.

QH

BÌNH LUẬN

Ssuthat

Tôi lấy hd điện tử về thanh toán bảo hiểm pvi yêu cầu liên hệ nơi mua thuốc lấy hoá đơn điện tử chuyển đổi. Thế là phải chạy đi chạy về, khổ thân! Nên giờ cứ muốn hoá đơn đỏ cho chắc ăn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM